Återvinning och Miljö

Återanvändning vid exempelvis en avveckling:

Vi erbjuder alla kunder hantering/projektledning av försäljning av gods. För de delar som saknar kommersiellt värde medverkar vi till donation till behövande organisationer för en så maximal återanvändning som möjligt.

Avveckling av inventarier sker enligt vårt arbetssätt som bygger på en helhetssyn på begreppet hållbarhet och innefattar ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter.

Arbetssättet åstadkommer verkliga besparingar dels ur ett miljömässigt perspektiv såväl som på ett ekonomiskt plan. Samtliga intäkter som vår projektledning medför tillfaller  er, helt transparent och ograverat och rapporteras i vår slutrapport. Den miljöbelastning som de transporter vi utför varje år är bortfallande liten i jämförelse med den som avveckling utan återanvändning medför.

Miljövinster skapas när vi ger möbler möjlighet till förlängd livslängd!

Återvinning:

De inventarier som av olika skäl inte kan återanvändas så arbetar vi utefter arbetssättet ”effektiv återvinning”. Detta innebär att vi i största möjliga utsträckning demonterar och sorterar alla fraktioner så att källsorteringen på återvinningscentralerna blir mer effektiv.
Genom fraktionering på plats i lokaler så får vi en demonterad volym som i schablon motsvarar ca 1/3 av den volym som det icke demonterade godset utgör, detta ger miljövinst då vi minskar antal köra mil med lastbilar men hanteringen skapar också intäkter från bland annat sladdskrot, metall och andra fraktioner som har ett värde.

Vi har uppskattat att kostnaden i återvinningsavgifter i fraktion utgör ca 10-20% mot den där ingen fraktionering utförs alls.

Har du frågor? Vill du påbörja rekrytering eller bemanning?

Hör av dig till oss

Vill du beställa personal?
Ring eller maila oss så hjälper vi er efter era behov och önskemål.